Schedule

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI Chaitanya Sumiran CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam Kishore Pragya KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
OSK SECUNDERABAD Surati Samadhi 03-08 AUG 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 03-08 AUG 2020
OND MURTHAL Nature Healing 03-08 AUG 2020
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 03-08 AUG 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 07-09 AUG 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 09 AUG 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 09 AUG 2020
OAD MADHOPUR Surati Samadhi 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL ANAND SAMADHI 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL Ayurved Pragya 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL Celebration (Janmashtami) 11 AUG 2020
OND MURTHAL PREM PAD 17-22 AUG 2020
OND MURTHAL Gayan Pragya-4 17-19 AUG 2020
OND MURTHAL Umang Pragya 20-22 AUG 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 21 AUG 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 23 AUG 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 23 AUG 2020
OND MURTHAL ADWAIT SAMADHI 24-29 AUG 2020
OND MURTHAL Reiki Pragya 24-29 AUG 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 24-29 AUG 2020
OSK Kerela Anand Pragya 27-29 AUG 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 31 AUG - 05 SEPT 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 31 AUG - 05 SEPT 2020